Mengukur ke-Islaman Isma dengan Islam Nabi Muhammad SAW

Posted on July 13, 2014

6


many-colours-one-dream

923089_576322912401152_1069880995_n

“Dan janganlah bercampur kebenaran dengan perkara yang salah atau menyembunyikan kebenaran, padahal anda tahu” – Surah 2 ayat 42 dari Al-Quran

Beberapa tahun yang lalu, satu bancian telah dijalankan di kalangan masyarakat Melayu / Islam.

Salah satu soalan yang dikemukakan kepada mereka yang ditinjau: Adakah mereka menganggap diri mereka terlebih dahulu sebagai umat Islam atau orang Melayu?

Jawapan hamper 70% : Islam dahulu, Melayu kemudian.

Dalam erti kata lain, mereka mengutamakan Islam mereka daripada etnik mereka.

Saya amat bersyukur dengan sambutan ini, kerana ia bermakna bahawa keadilan dan kesaksamaan yang dituntut oleh Islam semestinya juga akan diwajibkan oleh golongon 70% ini.

Walau bagaimanapun, baru-baru ini, pendirian Ikatan Muslimin Malaysia (Isma) dan NGO yang baru ditubuhkan, Gerakan Lindungi Malaysia (GLM), yang diumumkan melalui laman web, Arus Baru, yang dikatakan ada kaitan dengan Isma, menyebabkan saya tertanya-tanya jika Islam yang diperjuangkan oleh Isma dan GLM adalah bertentangan dengan Islam yang saya memahami dan mematuhi.

Tertanya juga apakah Islam golongan 70% yang disebut di atas bercorak Islam Isma dan GLM?

Pada hari pelancaran pergerakan rakyat terbaru, Negara – Ku, diumumkan, Malaysiakini melaporkan Zaik daripada Isma mengutuk inisiatif ini sebagai satu ancaman terhadap usaha Isma untuk menegakkan hak-hak Islam dan Melayu.

Memandangkan saya sememangnya bergiat dalam pergerakan rakyat terbaru ini, saya amat berharap Zaik dapat dan sudi mendedahkan dengan perinci bagaimana hak Islam diancam oleh pergerakan Negara – Ku ini.

Dan apa kah hak-hak orang Melayu yang dimaksudkannya?

Dua hari kemudian, Malay Mail Online melaporkan bahawa GLM telah ditubuhkan untuk, antara lain, menentang Negara – Ku, dan dilaporkan bahawa  dalam politik, GLM berkata ia menolak sebarang usaha ke arah kesaksamaan kaum, dan pemansuhan hak-hak istimewa orang Melayu dan masyarakat Bumiputera, dan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan “.

Menolak sebarang usaha ke arah kesaksamaan kaum?

Dan ini sebuah NGO Islam?

Hak istimewa orang Melayu? Adakah ini hak yang di maksudkan oleh Zaik?

Setahu saya, Islam yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad (SAW) menegakkan kebenaran, walaupun dengan berbuat demikian, anda mencederakan atau menjejaskan kepentingan kaum dan sanak saudara sendiri.

Jika saya silap dalam fahaman ini, saya yakin ada di kalangan pembaca yang sudi untuk betulkan kesilapan ini.

Dan dalam khutbah terakhirnya di Arafah, Nabi tegas bahawa Islam tidak merestui sebarang bayangan hak yang lebih besar antara dua orang atas sebab keturunan.

Namun, Zaik daripada Isma menegaskan bahawa dia dan rakan-rakan beliau dalam Isma dan GLM akan terus mempertahankan hak-hak istimewa orang Melayu, seperti yang diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan.

Apa hak-hak khas orang Melayu yang dimaksudkan, Zaik?

Tanah rizab Melayu?

Mempertahankanlah hak ini. Saya akan bersamamu dalam mempertahankan hak ini, kerana ia dengan jelas diperuntukkan di bawah perlembagaan.

Apa lagi, Zaik?

Perkara 153?

Tetapi Perkara 153 tidak bercakap tentang hak, Zaik.

Ia bercakap tentang POSISI’ KHAS’.

Bukan sahaja untuk orang Melayu, tetapi juga kepada rakyat pribumi di Sabah dan Sarawak.

Dan ia juga bercakap tentang KEPENTINGAN SAH ‘kaum-kaum lain.

Dan ia kemudian meletakkan kewajipan ke atas Agung untuk melindungi POSISI KHAS dan KEPENTINGAN SAH kaum-kaum lain..

Ia adalah penting untuk memahami apa yang mendahului pemasyhuran Perlembagaan Persekutuan, dan sebab baginya, termasuk yang digubal dalam Perkara 153.

Saya telah menulis tentang perkara ini pada tahun 2011, dalam artikel yang bertajuk “The backdrop to and rationale of Article 153”.

Izinkan saya meringkaskan beberapa perkara yang lebih penting diambil daripada laporan Suruhanjaya Reid berhubung dengan Perkara 153 yang dicadangkan pada ketika itu.

• Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC, yang diketuai oleh Ketua Menteri, Tunku,, berhujah bahawa di Tanah Melayu yang merdeka semua warga perlu diberi hak sama rata, keistimewaan dan peluang dan tidak boleh terdapat diskriminasi atas alasan ras dan kepercayaan

• raja-raja Melayu menyatakan pandangan yang sama, bahawa mereka ‘mengharapkan masa yang tidak terlalu jauh apabila ia akan menjadi mungkin untuk menghapuskan perkauman sebagai kuasa dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara ini.

• POSISI KHAS yang dicadangkan itu tidak diniatkan sehingga Hari Kiamat, tetapi perlu dikaji semula, dalam masa 15 tahun, dan bahawa prosedur yang perlu bahawa Kerajaan yang sesuai perlu menyebabkan laporan yang dibuat dan dibentangkan di hadapan badan perundangan yang berkenaan; dan bahawa badan perundangan perlu kemudian menentukan sama ada untuk mengekalkan atau mengurangkan sebarang kuota atau menghentikannya sama sekali “.

• POSISI KHAS yang diberikan kepada orang Melayu, dalam perlembagaan asal tahun 1957 sebelum pindaan dilakukan selepas pembentukan Malaysia untuk mengadakan peruntukan bagi penduduk pribumi di Sabah dan Sarawak adalah hanya dalam hal tanah rizab Melayu, kuota dalam skop yang sangat terhad ia ini jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam, permit atau lesen untuk operasi perniagaan tertentu, dan biasiswa, dermasiswa dan lain-lain bentuk bantuan untuk tujuan pendidikan.

Adakah ini tidak benar, Zaik?

Dan jika benar, maka apa kah hak-hak istimewa orang Melayu yang kamu maksudkan?

“Dan janganlah bercampur kebenaran dengan perkara yang salah atau menyembunyikan kebenaran, padahal anda tahu” – Surah 2 ayat 42 dari Al-Quran